Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation horizontal
LeviceSearch
 
 

37535169

Accessibility statement

Stránka www.varin.sk spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov /podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe/ okrem dole uvedenej výnimky. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o. optimalizuje webové sídla, ktoré obsahujú elektronické služby verejnej správy alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, pre aktuálne podporované verzie webových prehliadačov s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike viac ako 5% /Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014, par. 16/.

Zoznam prehliadačov, pre ktoré optimalizujeme webové sídla je stanovený na základe štatistík zo stránky http://www.rankings.sk/en/index.html

Výnimku zo štandárd tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr, nakoľko obec nedisponuje technickým zariadením, ktorým by dosiahla tieto štandardy.

Webové sídlo www.varin.sk bolo spustené v októrbri 2011.

Kontakt webmaster: webmaster@varin.sk

date: 2019-09-19

Name day of: Konštantín

Detailed calendar

In case of any questions, you can contact...
e-mail: pr@levice.sk

Fax: +42136/6306901

Municipality Office
Mestsky urad
Nam. hrdinov 1
934 01 Levice
Slovakia/ Europe

contacts

adults and children:
Mo-Fri 15,30 p.m. - 7,00 a.m.
weekends and holidays - nonstop

dental:
Mo-Fri 16,00 - 19,00
weekends 8,00 - 13,00

webygroup
Slovenská verzia
Deutch version
Magyar verzió
2019-09-19
HomepageHomepage